Notre Dame du Paradis - Corneilla del Vercol
Nostra Senyora de Paradís - Cornellà del Bèrcol
1215