Notre Dame de Tanya - Laroque des Albères
Nostra Senyora de Tanya - la Roca d'Albera
1371