Notre Dame d'Ultrera -Sorède
Nostra Senyora del Castell - Ultrera
1681