Notre Dame de Vie - Villefranche de Conflent
Nostra Senyora de Vida - Vilafranca de Conflent
1704