Notre Dame du Vilar - Villelongue dels Monts
Nostra Senyora del Vilar d'Albera -Vilallonga dels Monts
1093